26 Şubat 2012 Pazar

'Bedenin Bitmeyen Macerası' Atölyesi Açılıyor!


BEDENİN BİTMEYEN MACERASI
Foucault’dan devşirdiği “Bedeniniz Bir Savaş Alanıdır” ibaresini taşıyan posteriyle sanatçı Barbara Kruger 90’larda toplumsal cinsiyet alanındaki mücadelenin bedenlerde gerçekleştiğini hatırlatır bize.
Beden bitmeyen bir projedir, bir inşa sürecidir. Tarihsel ve zamansal olarak durmadan biçimlendirilir. Beden hem içsel dönüşüm dinamiklerini hem de dış süreçlerinin etkilerini yansıtan bir değişim ve evrim içersindedir. Bu açıdan beden, kapalı bir birim değil, çoklu süreçlerin zaman-mekânsal akışının içinde yaratılan, sınırlandırılan, sürdürülen ve nihai olarak çözülen ilişkisel bir şeydir. Bir taraftan iktidar bedene sızmaya, bedeni denetlemeye, biçimlendirmeye çalışır; öte yandan birey iktidarın bu hamlesini savuşturmak için kendi direnişini yine kendi bedeni üzerinde örgütler. Bu açıdan beden hem iktidarın uygulandığı hem de direnişin gerçekleştiği temel bir birim haline gelmiştir.
Sekiz haftalık bu atölyede farklı tarihsel dönemler ve mekânlarda bedenin nasıl biçimlenip temsil edildiğinin, daha doğrusu bedenin macerasının felsefi, sosyolojik ve yazınsal metinler ışığında görsel sanatlarda ( resim, heykel, fotoğraf, sinema) izi sürülecektir. Hem bir tahakküm alanı hem de bir direniş alanı olarak beden kavramı irdelecektir.
DERS PROGRAMI
1. Hafta.  Beden ve toplum bilimlerine giriş. Bedensiz aktörün bedenleşmesi; beden ve toplum ilişkisi. Biyo-politika ve anatomo-politika.
2. Hafta: Beden Kanonları: Bedenin Standartlaştırılması
3. Hafta. Rönesans Bedeni: Kutsal Beden; Grotesk, Gotik ve Barok Bedenler.
4. Hafta. Cazibe Göstergesi olarak Beden: Genital Haritalar olarak Giysiler. Erotik beden. 
5.Hafta. Mükemmel Bedenler/Yoz Bedenler: Fizyonomik beden.
6. Hafta. Tıp ve beden
7.Hafta. Modernitenin Bedenleri
8. Hafta. Postmodern Zamanlarda Bedenler


Kaynakça


Bezmez, Dikmen ve ark., Sakatlık Çalışmaları, Sosyal Bilimlerden Bakmak, Koç Üniversitesi Yayınları,
İstanbul, 2011.


Canatan, K. (editör), Beden Sosyolojisi, Açılım Kitap, İstanbul, 2011


Corbain, Alain ve ark., Bedenin Tarihi, Cilt 1: Rönesans’tan Aydınlanma’ya, çev. Saadet Özen, YKY,
İstanbul, 2008.


Corbain, Alain ve ark., Bedenin Tarihi, Cilt 2: Fransız Devrimi’nden Büyük Savaş’a, çev. Orçun Türkay,
YKY, 2011.


Eco, Umberto, Güzelliğin Tarihi, çev. Ali Cevat Akkoyunlu, Doğan Kitap, İstanbul, 2006.


Eco, Umberto, Çirkinliğin Tarihi, çev. Kolektif, Doğan Kitap, İstanbul, 2009.


Foucault, Michel, Dostluğa Dair, çev. Cemal Ener, Hil Yayın, İstanbul, 1994.


Harvey, David, Umut Mekanları, çev. Zeynep Gambetti, Metis Yayınları, İstanbul, 2008.


Hersey, George L., Cazibenin Evrimi, çev. Rahmi G. Öğdül, Say Yayınları, İstanbul, 2003.


Kolektif, Cinsel Yönelimler ve Queer, Cogito Dergisi, sayı: 65-66, YKY, 2011.


Le Breton, David, Ten ve İz, çev. İsmail Yergüz, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2011.


Leppert, Richard, Sanatta Anlamın Görüntüsü, İmgelerin Toplumsal İşlevi, çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı
yayınları, 2009.


Paquot, Thierry, Şehirsel Bedenler, çev. Zeynep Bengü, Everest Yayınları, İstanbul, 2011.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder