7 Mayıs 2012 Pazartesi“Metalar Alemi”

Bugün içinde yaşadığımız tek gerçek alem vardır, o da metalar alemidir. Bu alem kimliklerimizi, aidiyetlerimizi, ilişkilerimizi, kişiliklerimizi, varoluş tarzlarımızı, davranışlarımızı, umutlarımızı... belirlemekle kalmaz, mevcudiyetimizin tüm koşullarını şeylerin diline tercüme ederek çözümler ve yeniden üretim sürecinin bir parçası olarak somutlaştırır. Dolayısıyla metanın icadından çok, metanın sürekli devinimini sağlayan aleme dikkat etmek ve o alemin insanlık tarihindeki kısa ama derin etkisine bakarak yeniden masumiyetimizi, otantikliğimizi, düşünüşümüzü, spontanlığımızı, seçimlerimizi değerlendirmek durumundayız.

Aslı Odman ve Demet Dinler, metalar aleminin kerametini ortaya koyarak, bu alem için olmazsa olmaz olanları gözler önüne serecekler. Ücretli emek bu alemin varlığı için olmazsa olmazlardan olduğu için Odman ve Dinler, ücretli emeğin terbiyesini tartışarak, ücretli emeğin görünümleri üzerine odaklanarak, metalar aleminin biçimleyici ve şeyleştirici niteliği ile başetmenin yollarını arayacaklar. Güncel ve herkesin malumu olan olgulardan hareketle, metalar aleminin ruhunun derinliklerine girecek ve ücretli emeğin hallerini anlamlı bir şekilde düşünmek için imkanlar bulmaya çalışacaklar.

Kocaeli Kültür Kolektifi Derneği organizasyonu ve Kafe Kedi ev sahipliğinde perşembe 19.00'da gerçekleşecek "Metalar Aleminin Kerameti: Ücretli Emeğin Terbiyesi" başlıklı halka açık panele tüm ilgi duyanlar ücretsiz katılabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder