17 Ekim 2012 Çarşamba

"VE KİRLENDİ DÜNYA-I ENERJİ: AŞIRILIKLAR ÇAĞINDA ÜRETİLEN GÜCÜN POLİTİKALARI" Başlıklı Panele Davetlisiniz...


VE KİRLENDİ DÜNYA-I
ENERJİ: AŞIRILIKLAR ÇAĞINDA ÜRETİLEN GÜCÜN POLİTİKALARI

İnsanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biri olan enerji ve bu enerjiye ulaşım biçimleri, eski çağlardan bu yana sosyal alanın şekillenmesi noktasında önemli etmenlerden biri olarak ön plana çıkar. Yeryüzünün fiziksel sınırlarını her kesim tarafından açıkça görülür bir boyuta taşıyan küresel iklim krizi de bu belirleyici etmen üzerinden sıklıkla tartışılan bir konu halini almıştır. Muktedirler tarafından küresel iklim krizi, kapitalizmin kendine özgü sermaye akışı ve birikimi doğası bağlamından koparılıp tasarrufa ağırlık veren yeni yaşam biçimleriyle üstesinden gelinebilecek bir sorun olarak telkin edilmektedir. Bu yolla kriz, enerji üretim politikaları açısından da sorunlu bir düzlem üzerinde konumlandırılmaktadır. İklim krizinin temelde enerji tüketim biçimleri ile ilişkilendirildiği bu düzlemde karşılaşılan çözüm önerileri alternatif enerji kaynakları (!) etrafında yoğunlaşmaktadır. Alternatif enerji üretim ve tüketim öngörülerinin mevcut ekolojik kriz ve sosyal adaletsizliklere ne şekilde çözüm bulabileceği ise henüz büyük bir muammadır. Üstelik bu uygulamaların mevcut krizi daha da derinleştireceği yönündeki görüşler de azımsanmayacak kadar çoktur.

Kriz dönemlerinden yeni meta alanları yaratarak çıkmayı alışkanlık haline getirmiş olan kapitalizm, iklim krizi konusunda da bu yolla kendine yeni fırsatlar yaratma çabasındadır. Bu vahşi mekanizmasının karşılık bulduğu en önemli alan ise enerji üretimidir. Peki, metalaştırılmak suretiyle arz-talep mekanizması içerisine sokulan varlık hava ve su gibi yaşamsal ve sınırlı bir kaynak olduğunda ne olur? Bir başka ifadeyle; yarattığı tüm krizleri yine kendi birikim pratikleri ile çözen kapitalizm bu temel çelişkiyi nasıl aşacaktır? Sermaye açısından son derece karlı bir alan haline gelen enerji, sosyal hayat üzerinde nasıl bir dönüşüme neden olacaktır? Kapitalist, sermaye birikimini hangi aşamaya kadar sürdürebilecek ve bu birikim sosyal alanda nasıl bir karşılık bulacaktır?

18 Ekim Perşembe Saat: 19:00’da Kocaeli Kültür Kolektifi Derneği ve Kafe Kedi’nin işbirliğiyle düzenlenecek panelde, küresel bir iklim krizinin eşiğinde duran dünyanın mevcut enerji politikaları ve bu politikaların toplumsal alandaki yansımalarını tartışmak üzere bir araya geliyoruz. Ve Kirlendi Dünya-I ana başlıklı etkinlik programı kapsamında düzenlenecek olan Enerji: Aşırılıklar Çağında Üretilen Gücün Politikaları başlıklı panel İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Dr. Yücel Alp KAYA ve Marmara Üniversitesi Kalkınma İktisadı doktorantlarından Mehmet YUSUFOĞLU'nun panelist olarak katılımı ile gerçekleşecek.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder