12 Haziran 2012 Salı“Cinselliğin Toplumsallıkla Terbiyesi: LGBTT Hareketindeki Keramet”

Kocaeli Kültür Kolektifi Derneği’nin düzenlediği ‘Güncel Tartışmalara Yakınlaşmak’ panel dizisinin son etkinliği 14 Haziran 2012 Perşembe günü saat 19:00’da Kafe Kedi'de yapılacak. 

Tıp yoluyla beden üzerine uygulanan politikaların 'üreme' üzerinden gerçekleştirilmesini tartıştığımız son günlerde, eril tahakkümü bir de 'heteronormativite' ile birlikte tartışmak gerekiyor. Salt iki biyolojik cinsiyetin olduğu varsayımı ve cinselliği üremeye indirgeyen anlayışlar üzerinde temellen 'aile' kurgusu ve bunu meşrulaştıran 'ahlak' vurgusunu eleştiriye açarak, 1980 sonrası ‘yeni toplumsal hareketler’ ile daha görünür örgütlülüğe evrilen LGBTT hareketinin, heteroseksüelliğin tahakkümüne karşı mücadelelerini konuşacağız.

"Cinselliğin Toplumsallıkla Terbiyesi: LGBTT Hareketindeki Keramet" başlıklı panelin konuşmacıları Sosyal Politikalar Derneği'nden (SPoD) Salih Canova ve Mehmet Tarhan. 1999 yılından beri LGBT hareketinin içinde bulunan ve özellikle yerel örgütlenmeler içinde çalışmış Canova, Siyah Pempe Üçgen LGBT Derneği, Kaos GL gibi oluşumların içinde yer almıştır. Şu an ise SPoD'da Medya İlişkileri Koordinatörü'dür. Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu'nda SPOD'u temsil etmekte olan Mehmet Tarhan LGBTT Hareketi içerisindeki mücadelesinin yanında vicdani reddini açıklamıştır. 2002 yılından bu yana Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği’ne özellikle LGBT hak ihlalleri ve Hukuki destek alanlarında gönüllü faaliyetler yürüten Tarhan, aynı zamanda LGBT Aileleri İstanbul Grubu (LİSTAG)’da aile çalışmaları yürütmektedir. SPoD'da ise Hukuk ve Adalete Erişim Alan Koordinatörlüğü kapsamında Anayasa başta olmak üzere hukuki çalışmalar yürütmektedir. Canova ve Tarhan dünyada ve Türkiye'de LGBT hareketin kısa tarihine paralel olarak, hareketin başta LGBT bireylerin gündelik yaşamları olmak üzere Türkiye toplumuna nasıl yansıdığı, kazanımlarının neler olduğu, toplumsal dinamikleri ne ölçüde etkilediği hakkında bilgiler verecek. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder