16 Kasım 2012 Cuma

"Aşırılıklar Çağında Temiz Çevre Politikaları"VE KİRLENDİ DÜNYA-I
YATIRIM: AŞIRILIKLAR ÇAĞINDA TEMİZ ÇEVRE POLİTİKALARI

20. yüzyılın ikinci yarısında; bileşimindeki farklılaşmalar ve bu farklılaşmalar paralelinde ortaya çıkan karlılık oranlarındaki büyük düşüşler sermayeyi yeni meta alanları bulma arayışına sürüklemiştir. Bu arayışların en tanıdık sonucu olan doğal kaynakların metalaştırılması süreci, 70’li yıllardan itibaren yıkıcı bir biçimde kendini göstermiştir. Çevre kirliliği ve/veya ekolojik kriz olarak bildiğimiz bu yıkım politik alanda da bir takım değişiklikleri zorunlu kılmıştır. En temel özelliklerini "Kirleten Öder" gibi kimin ne ödediği konusunda çok fazla soru işareti barındıran bir yaklaşımda gösteren bu değişimler, temelde yerel kurtarma çabaları olarak adlandırabileceğimiz bazı toplumsal muhalefet pratiklerinin de öncülü olmuşlardır. Günümüzde "doğanın korunması" gibi tartışmalı bir zeminden "doğanın kurtarılması" gibi tartışmalı başka bir zemine kaymış olan bu muhalefet pratikleri çoğunlukla hukuksal alana dair bazı çözümler üretme çabası şeklinde tezahür etmektedir. Su, hava ve diğer doğal kaynakların ulaşım hakkını belirli standartlara göre düzenleyen hukuk çoğu zaman metalaştırma sürecinin temel bir enstrümanı olmaktan öteye gidememektedir. Kirli yatırım kararlarının alınmasında halkın sürece katılımı ve paydaşların görüşü gibi uygulamalar ise bu enstrümanın en bilindik nameleri olarak karşımızda durmaktadır.
22 Kasım Perşembe Saat: 19:00’da Kocaeli Kültür Kolektifi Derneği ve Kafe Kedi’nin işbirliğiyle düzenlenecek panelde, mevcut çevre politikalarının kirli yatırımlar açısından ne ifade ettiğini ve gerçekte nelere hizmet ettiğini tartışmak için bir araya geliyoruz. Ve Kirlendi Dünya-I ana başlıklı etkinlik programı kapsamında düzenlenecek olan Yatırım: Aşırılıklar Çağında Temiz Çevre Politikaları başlıklı panel Boğaziçi Üniversitesinden Dr. Gaye YILMAZ ve Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu (STHP) kurucularından Selim YILMAZ'ın panelist olarak katılımı ile gerçekleşecek.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder